^Back To Top

 Infoblokk felso rgb ESBA

 

Mogyorósbánya orvosi rendelő

épületének infrastrukturális fejlesztése.

Projektazonosító:

TOP-4.1.1-15-KO1-2016-00015

---------------------------------

Megújul a mogyorósbányai orvosi rendelő épülete

 

 

DVD

Samsung 222AB SATA

R8BZ6GBB497580

Mogyorósbánya Község Önkormányzat

„Mogyorósbánya Szőlősor utcai csapadékvíz-

elvezetés fejlesztése”


KDOP-4.1.1/E-11-2011-0021

 

 

„A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.”

 

DVD

Samsung 222AB SATA

R8BZ6GBB497580

Mogyorósbánya Község Önkormányzat

Mogyorósbánya Mogyorós patak Felszabadulás út melletti szakasz vízrendezés fejlesztése - csőbehelyezése

KDOP-4.1.1/E-09-2009-0003

 

 

„A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.”

 

DVD

Samsung 222AB SATA

R8BZ6GBB497580

Emlékeztető a Mogyorósbányai Szlovák Nemzetiségi önkormányzat eddigi tevékenységéről, a megalakulásunktól napjainkig
 
 
 
Előjáróban annyit, hogy ez az emlékeztető a teljesség igénye nélkül készült.
Részletesen nem kívánok foglakozni mindennel, ami a 13 év alatt történt és nincs is szükség rá. Hiszem, hogy amit végeztünk ezen idő alatt Mogyorósbánya minden lakójának megtisztelő figyelme mellett történt.
A Magyar Köztársaság kisebbségpolitikájának alapeleme, hogy a területén élő kisebbségi közösségeket államalkotó tényezőként, nyelvűket és kultúrájukat az egész országot gazdagító elemként ismerte el.
Országunk minden, az Országgyűlés, a központi kormányzat és az államigazgatás rendelkezésére álló eszközzel segíti a kisebbségekhez tartozók identitásának megőrzését és átörökítését.
E tényezők felismerése vezetett bennünket arra, hogy már az Önkormányzat megalakulása előtt az előbb említett lehetőségeket felismerve folytassuk ez irányú tevékenységünket e kis község sajátosságait figyelembe véve.
Adva volt a lehetőség két csoportunk, a fúvószenekarunk és a már megalakult nemzetiségi énekkarunk munkája, amely teljesen megfelelt a szlovák nemzetiségi kultúra ápolásának és hagyományőrzésének. E két csoport munkája, szerepléseinek révén színesedett a község rendezvényei és ünnepei. Sőt előbb utóbb országos hírünk is lett. így hát elérkezett az idő, hogy 1994 – ben már az első lehetőség idején megalakulhatott a Mogyorósbányai Szlovák Kisebbségi önkormányzat, a község választópolgárai segítségével.
A megalakulásunk után a lehetőség adott lett. A feladatok adottak voltak, lettek, de az út nem volt eléggé világos, csak a feladatok elvégzéséhez éreztünk késztetést erőt, s nem is gondoltuk, hogy mennyi munka vár majd ránk.
Megalakult az Országos Szlovák önkormányzat – szerencsére – már az első önkormányzatnak is tagja, képviselője lehettem ez lehetőséget adott számomra, hogy rálássak a többi önkormányzat tevékenységére és sok tapasztalatot szerezhettem ezáltal, s amit lehetett nálunk is alkalmazni tudtunk.
Először a községi rendezvényeinkről szeretnék most megemlékezni. Már előjáróban szóba került, hogy a Szlovák önkormányzat, hogy járult hozzá ezekhez a rendezvényekhez, általában a két csoportunk a zenekar és az énekkar révén, de a lehetőségeinkhez mérten anyagiakkal is igyekszünk a rendezvényeket támogatni.
A községi ünnepeket részletesen nem említeném, hiszen azok mindenki számára ismertek.
A nyomatékosság kedvéért azért felsorolnám:
- Március 15. Nemzeti ünnepünk
- Orbán napi ünnepség
- Pedagógusnap, Tanévzáró, Ballagás
- Augusztus 20. ünnepség
- Bányásznapi megemlékezések
- Idősek napja
- Falukarácsony
- „ Falunapi” rendezvények
Ezek a rendezvények minden évben fontos feladataink közé tartoznak.
Nem kevésbé voltak számunkra fontosak azon rendezvények, amelyek nem minden évben kerülnek megrendezésre.
Elsőként említeném a fúvószenekar jubileumi ünnepségeit, megünnepeltük zenekarunk 60, 70, 80- ik születésnapjait, melyeken sikeres koncertekkel találkozhattunk.
örömünkre szolgál, hogy nagyhírű rendezvénnyé nőtte ki magát a zenekar által megrendezésre kerülő „Nyárzáró Fesztivál”.
Ugyanúgy megünnepeltük énekkarunk 10 – 20 – ik születésnapját, melyeken a szlovák településekről is sok énekkar képviseltette magát.
A pilisi kulturális Egyesület – amelynek mi is tagjai vagyunk – minden évben megrendezi a már hagyományos Farsangi bálját, amely mindig más községbe kerül megrendezésre.
Mi 2003 február 1-én rendeztük meg ezt a bált, amely nagy siker volt. Több mint 200 fő volt jelen, a mai napig nagy szeretettel emlegetik a jelenlévők ezt a rendezvényt.
Meg kell említenünk, hogy Mogyorósbánya önkormányzata testvértelepülési megállapodást kötött a két szlovák település Muzsla, Brucno valamint Pilisszentlászló magyar településsel. Ennek eredményeként számos rendezvényen vettünk részt. E szlovák településekkel az iskolánk és az óvodánk is sikeres kapcsolatot ápol.
Már előjáróban említettem, hogy ez az emlékeztető nem a teljesség igényére készült, de megpróbáltam felvillantani a fontosabb történéseket és eseményeket.
Zárásként szabadjon említést tennem, a 2006 –ban történt Szlovák Kisebbségi önkormányzati választások rendje megváltozott. Ahhoz, hogy választhattunk kisebbségi képviselőket, választási névjegyzék készítése szükségeltetett.
A magyar parlament törvénybe rögzítette, hogy kisebbségi választás csak ott írható ki, ahol legalább 30, az adott kisebbséghez tartozó választópolgár feliratkozik a választási névjegyzékre. Nálunk erre a névjegyzékre 62 fő iratkozott fel. Ezúton köszönöm a választópolgároknak a névjegyzékre való feliratkozást. Mivel Komárom – Esztergom megyében 10 szlovák önkormányzat alakult meg, így megyei szintű Szlovák Kisebbségi önkormányzat is megalakulhatott, területi hatáskörrel. E testületben képviselő tagja vagyok a megyei önkormányzatnak.
Azt hiszem, hogy – e rövid, de nem teljes összefoglaló emlékeztető talán alkalmas lesz arra, hogy egy – két ismeretlen kérdésre választ kaphasson a tisztelt olvasó.
A Szlovák Kisebbségi Önkormányzat testületének tagjai:

Hévizi Pál elnök
Babocsai Istvánné alelnök
Vasné Mlinszki Irén
Mitrofan Krisztina

Copyright © 2013. Mogyorósbánya  Rights Reserved.