^Back To Top

 Infoblokk felso rgb ESBA

 

Mogyorósbánya orvosi rendelő

épületének infrastrukturális fejlesztése.

Projektazonosító:

TOP-4.1.1-15-KO1-2016-00015

---------------------------------

Megújul a mogyorósbányai orvosi rendelő épülete

 

 

DVD

Samsung 222AB SATA

R8BZ6GBB497580

Mogyorósbánya Község Önkormányzat

„Mogyorósbánya Szőlősor utcai csapadékvíz-

elvezetés fejlesztése”


KDOP-4.1.1/E-11-2011-0021

 

 

„A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.”

 

DVD

Samsung 222AB SATA

R8BZ6GBB497580

Mogyorósbánya Község Önkormányzat

Mogyorósbánya Mogyorós patak Felszabadulás út melletti szakasz vízrendezés fejlesztése - csőbehelyezése

KDOP-4.1.1/E-09-2009-0003

 

 

„A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.”

 

DVD

Samsung 222AB SATA

R8BZ6GBB497580

1./        22/2010.(XII.08.) sz. KT rendelet

            A települési szilárd hulladék kezeléséről

 

2./        11/2003. (X.21.) sz. rendelet

            A helyi környezetvédelem szabályairól

                                           18/2003.(XII.15.) sz. rendelet

                                             5/2011.(III.03.) sz. KT rendelet

                                           22/2011.(XII.14.) önk. rendelet

3./        12/2005. (IX.14.) sz. rendelet

            Az avar és kerti hulladékok nyílt téri égetéséről

                                            15/2007.(X.11.) KT rendelet

                                             4/2012.(III.29.) önk. rendelet

4./        11/2013.(X.29.) sz.KT rendelet

            Mogyorósbánya Község Önkormányzat tulajdonát képező épületek

            bérleti díjáról és térítési díjakról

                                                8/2015.(I.28.)

                                               12/2011.(V:25.) sz. rendelet

5./       9/2014.(XI.26.)önk. rendelet

            Mogyorósbánya Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata

                        

                                           

6./        21/2010.(XII.08.) sz. KT rendelet

            A helyi adókról

                                             19/2011.(XII.14.) önk. rendelet

 

7./        2/2015.(II.25.) önk. rendelet

            A gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól,valamint

            a szociális ellátásokról és az egyes szociális szolgáltatásokról szóló rendelet

                                            

8./        6/2016 (V.25.) Épített és természeti értékek helyi védelme

        

 

9./        9/2015.(IX.30.) önk. rendelet

            A gyermek étkeztetés térítési díjáról

10./      11/2014.(XII.17.) sz. KT rendelet

            A községi köztemetőről és temetkezési tevékenységről

                        

11./       5/2013. (VI.26.) önk. rendelet

            Az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásának szabályairól

 

12./      9/2004.(VIII.31.) sz. rendelet

            A talajterhelési díjról

13./      4/2005.(III.31.) sz. rendelet

            Mogyorósbánya község helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről

                                            17/2008.(XII.11.) KT rendelet

                                            18/2011.(XII.14.) önk. rendelet

14./      1/2002.(I.29.) sz. rendelet

            A közművelődésről

                                            16/2005.(X.26.) sz. rendelet

15./      7/2009.(IV.16.) sz. KT rendelet

            A község sportjáról

16./      2/2012.(II.29.)önk. rendelet

A hivatali helyiségben, valamint a hivatali munkaidőn kívüli házasságkötés szabályairól       

 

17./     2/2014.(I.28.) önk. rendelet

A települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának és igénybevételének szabályiról      

 

18./     14/2013.(XII.12.) önk. rendelet

           A közterület filmforgatás célú hasznosításáról

           

 

19./     15/2013.(XII.12.) önk. rendelet

           A közterület elnevezés, átnevezés és a házszámozás rendjéről

 

 

20./     15/2011.(IX.28.) önk. rendelet

           Mogyorósbánya Község területén működő vendéglátó üzletek nyitava tartásának rendjéről

 

 

21./     2/2017.(I.25.) önk. rendelet

 

           Táti Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapjáról és illetménykiegészítéséről

 

 

22./     6/2017. (IV.26.) önkormányzati rendelet

           a partnerségi egyeztetés szabályairól

 

 

23./     11/2017. (XII.19.) önkormányzati rendelet

           településkép védelméről szóló rendelet

 

 

 

Copyright © 2013. Mogyorósbánya  Rights Reserved.